Toezicht en inspectie

den-bosch-boomverzorging-inspectie-2Bomen halen uit de grond hun voeding en water via de haarwortels aan het uiteinde van het wortelstelsel. Het hele wortelstelsel van de boom is net zo breed of nog breder dan de kroon van de boom. Zaag je de uiteinde van de wortels af dan kan daar geen voeding door de boom worden opgenomen. De dikkere en stevige wortels zijn voor de stabiliteit van de boom en ook deze kunt u niet zomaar doorzagen zonder schade aan de boom te veroorzaken.

Nu staan er veel bomen langs straten en lanen. Als het wegdek moet worden opengebroken, bijv. voor nieuwe bestrating of ‘t leggen van kabels en buizen heeft dat grote invloed op de vitaliteit van de boom. Het zomaar doorzagen van wortels, zonder kennis van bomen, kan veel invloed hebben op de stabiliteit en gezondheid van de boom. De bast van de boom kan beschadigd raken waardoor schimmels en zwammen kunnen optreden.

Diverse gemeenten, waaronder Eindhoven en Den bosch, maken gebruik van Delsasso2016 jan - penetrometer (11) Boomverzorging. Hier adviseert Delsasso Boomverzorging en houdt toezicht bij de aannemers die bijvoorbeeld straat werkzaamheden uitvoeren. Hier wordt dan ter plaatse aanwijzingen gegeven over welke wortels verwijderd kunnen worden en welke niet. Een ander voorbeeld is toezicht en advies bij evenementen in parken waar grondverdichting een probleem kan zijn voor de bomen in de omgeving. Hiervoor is speciale apparatuur aanwezig bij Delsasso boomverzorging, zoals een Penetrometer, waar meer informatie hier op onze website is te vinden.

Wilt u meer weten hoe te handelen bij werkzaamheden in de grond rond bomen neem dan contact op met Delsasso Boomverzorging, wij adviseren u hier graag verder over.

den-bosch-boomverzorging-inspectie

Deze stoeprand is blijven zitten omdat door verwijdering de boom mogelijk zou sterven.

 

Grote projecten door samenwerking

groenvoorziening Eindhoven door Delsasso Boomverzorging

In de regio Den Bosch is Delsasso Boomverzorging alom bekend met het snoeien en kappen van bomen voor particulieren en de overheid. Daarnaast werkt Delsasso Boomverzorging samen met hoveniers en groenvoorzieningsbedrijven.

Zo is het voor hoveniers prettig om een ervaren boomverzorger in te schakelen die door zijn ervaring en het juiste gereedschap de klus sneller en efficiënter kan klaren, waardoor het voor de hovenier een stuk goedkoper wordt.

Ook grote groenvoorzieningsbedrijven maken gebruik van Delsasso Boomverzorging omdat wij gekwalificeerde en gespecialiseerde medewerkers in dienst hebben. Door onze flexibele opstelling maakt bijvoorbeeld groenvoorzieningsbedrijf BTL graag gebruik van Delsasso boomverzorging om grote snoeiwerkzaamheden uit te voeren.

groenvoorzienings-nijmegen-delsasso-boomverzorging

Een mooi voorbeeld hiervan is een project wat Delsasso Boomverzorging heeft uitgevoerd is in Eindhoven. Bij Fontys hogeschool hebben wij in de vakantieperiode in anderhalve week 500 bomen gesnoeid of gekapt. Al het vrijgekomen snoeiafval werd versnipperd en afgevoerd totaal 130 m3 snippers. Voor deze werkzaamheden werden 2 hoogwerkers en 4 medewerkers ingezet. Daarnaast is er ook in Venlo bij de Fontys hogeschool 200 bomen gesnoeid door 2 van onze medewerkers. In 4 dagen kon al het vrijgekomen snoeiafval worden gesnipperd en afgevoerd.

Vanwege onze flexibele opstelling en de gespecialiseerde medewerkers snoeit Delsasso Boomverzorging samen met BTL nu in een grote wijk van Den Bosch. Ook in Nijmegen wordt met van Esh groenvoorziening door Delsasso Boomverzorging zeker tot het einde van het jaar gesnoeid en gesnipperd.

Door onze samenwerking met diverse bedrijven zijn we in staat steeds grotere en ingewikkelde projecten te realiseren.

 

Wat te doen bij stormschade

stormschade-door-bomen-boomverzorging

Na de storm van afgelopen week in Noord Holland is het stormseizoen weer begonnen in Nederland. De komende tijd zal het waarschijnlijk flink kunnen gaan waaien en komt de vraag weer naar voren wat te doen bij schade aangericht door bomen. Daarnaast is het natuurlijk interessant wat de verzekeringen wel en niet dekken.

In het kort is voor verzekeringen de regel om uit te betalen dat storm pas storm bij windkracht 7 of 14 meter per seconde. Daarnaast moet u opletten dat u zorgplicht heeft over uw bomen en in het geval van schade moet u kunnen aantonen dat u uw boom regelmatig heeft laten controleren en onderhouden. Om aan uw zorgplicht te voldoen moet u om de 3 tot 5 jaar de boom laten inspecteren.

afgebroken-boomtak-door-stormschade-rosmalen

Afgebroken boomtak door storm

Ontstaat de schade door de boom van de buurman dan wordt het opruimen vergoed door de verzekering van de buren maar schade als die er is aan uw huis dan moet u uw eigen verzekering aanspreken. Een tip is om altijd foto’s van de schade te maken voordat er opgeruimd gaat worden.

Bij de meeste verzekeringen wordt schade vergoed door uw opstal- en inboedelverzekering, in dit artikel staat nog meer informatie. Een tip van deze verzekeringsagent: Ben je te laag verzekerd? Dan wordt er wordt er naar verhouding ook minder uitgekeerd.

Als u vragen heeft omtrent schade, of u wilt de omgevallen boom laten verwijderen, kunt u ten alle tijde met ons contact opnemen.

Verwijdering monumentale paardenkastanje in Tilburg

161007-kastanje-snoeien-in-tilburg-113-mediumVoor één van onze opdrachtgevers heeft Delsasso boomverzorging één van de vele monumentale bomen die Tilburg rijk is gerooid.

Deze meerstammige paardenkastanje was 25 meter hoog, geplant tussen 1920 en 1930 dus ruim 90 jaar oud. De omtrek was 4.60 m, de boom is nu dood en moest worden gekapt. De eigenaar wil het onderstuk van de stam graag in zijn tuin laten staan.

De telekraan was nodig, omdat de boom vlak achter een muur stond, en de tuin te lang  was om al de takken te slepen. De takken worden versnipperd en gaan  als biomassa naar een elektriciteitscentrale. De stammen worden in stukken gezaagd en blijven als stookhout bij de eigenaar.

Lees verder

Hoe herken je een zieke boom

boomverzorging-in-de-herfst

De zomer loopt ten einde en hoewel het nog steeds heerlijk warm is betekent herfst regen, wind, storm en vallende bladeren. Helaas is dit ook het moment dat zieke bomen problemen kunnen gaan veroorzaken aan uw tuin of huis. Er kunnen namelijk uit een zieke boom zomaar takken waaien of zelfs de gehele boom kan omvallen.

Het is daarom belangrijk om zieke bomen vroegtijdig te herkennen. Hiervoor hebben wij onderstaand een aantal punten opgesomd waar u aan kan zien of een boom ziek is.

  • Delen van de kroon worden kaal.
  • Verdorde bladeren.
  • In de zomer verliest de boom al veel bladeren.
  • De boom gaat scheef staan.
  • Op de stam zitten zwarte vochtige plekken.
  • Scheuren of gaten in de stam.
  • Er waaien in het najaar zomaar dikke takken uit de boom.

Daarnaast zijn er verschillende boomsoorten gevoelig voor ziektes, zo hebben al eens de Essentak sterfte behandeld, maar denk ook aan de massale sterfte van dennen en iepen een tijd geleden, of aan de problemen met de kastanjebomen op de parade in Den Bosch.

Ook is het belangrijk om de boom regelmatig te snoeien, want dit bevordert de vitaliteit van de boom.

Twijfelt u of er iets aan de hand is met uw boom? Wij kunnen bij u langs komen om uw boom te controleren en natuurlijk doen we dit gratis.

De specialist aan het woord, “essentaksterfte”

essentak-sterfte-boomverzoring

Wij delen graag onze kennis als het gaat om actuele onderwerpen die met bomen te maken hebben. Dit keer gaat het over de essentaksterfte.

Momenteel slaat de ziekte snel om zich heen, van Limburg tot Groningen vallen de takken uit de bomen, met uiteindelijk sterfte tot gevolg. Het is een schimmelinfectie die rond de aanhechting van jonge takken de boombast aantast. De bast kleurt daar donker en de voedselstroom van de tak stagneert waardoor de tak sterft aan zijn top.

Jonge takken zijn het vatbaarst voor deze ziekte en het is daarom verstandig deze te snoeien of te knotten, als je er nog op tijd bij bent.

Delsasso doet regelmatig onderzoek boomziektes. Wilt u weten of uw bomen gezond zijn, neem dan contact op voor een vrijblijvend advies.

Zie ook de nieuwsbrief van BTL, een samenwerkingspartner waar we veel mee samenwerken, en een advies brief hierover van de vereniging van bos en natuureigenaren.

 

Gemeentelijke kapvergunningen

1024px-'s-Hertogenbosch_Rijksmonument_21719_Stadhuis,_Markt_1

Omdat er vaak onduidelijkheid is of er nu wel of geen kapvergunning nodig is hebben wij voor de omliggende gemeente van ons bedrijf een duidelijk overzicht gemaakt.  Dit om onze klanten beter inzicht te geven. Ze kunnen uiteraard altijd advies aan onze boomspecialisten vragen door contact met ons op te nemen.

Lijst met monumentale bomen

Lijst monumentale bomen regio den bosch van de boomstichtingLos van de gemeentelijke eisen voor het kappen van bomen zijn er ook bomen die een monumentale status hebben. Voor deze bomen gelden andere regels en mogen in bijna alle gevallen niet worden gerooid of gekapt. Als u twijfelt of een boom monumentaal is kunt u dit via deze link van de boom stichting checken.  

 

Kapvergunning voor de gemeente Den Bosch en Rosmalen:

Het is niet nodig een kapvergunning aan te vragen, tenzij de boom op de lijst van bijzondere bomen staat. Als de boom dikker is dan 100 cm in omtrek (gemeten op 1,30 hoogte meter hoogte) mag de boom ook niet zonder vergunning worden gekapt. Binnenkort komt daar mogelijk verandering in, zie bijgaand artikel uit Brabants dagblad van oktober 2015. Dit is tot op heden is dit nog niet bevestigd.

Als er wel een vergunning vereist is ga dan naar het omgevings loket.

 

kapvergunning informatieKapvergunning voor de gemeente Oss:

In de gemeente Oss is een vrijstelling voor vergunningen als de boom particulier eigendom is, en op eigen terrein staat. Vereiste is wel dat de boom niet op de lijst van bijzondere bomen van de gemeente staat. In alle andere gevallen is wel er een omgevings vergunning nodig.

Wilt u weten of uw boom een bijzondere boom is kijk dan op de lijst bijzondere bomen van de gemeente Oss

 

Kapvergunning voor de gemeente Heusden:

In de gemeente Heusden is geen vergunning nodig als je perceel kleiner is dan 400m2 en de omtrek van de boom kleiner is dan 120 cm. De gemeente Heusden heeft ook een stroomdiagram gemaakt die het snel duidelijk maakt of er een kapvergunning nodig is, deze vind u hieronder. Indien u een vergunning nodig heeft kunt u deze aanvragen bij het omgevings loket.

gemeente heusden kapvergunning aanvragen stroomdiagram

 

Kapvergunning voor de Vught

Voor particulier terrein geldt dat als de boom als waardevol is opgenomen op deze kaart er een vergunning aangevraagd moet worden. Daarnaast kunt u in dit document zoeken naar de betreffende straat om verder uitsluitsel te krijgen of het niet om een monumentale boom gaat.

Voor alle overige bomen gelden nog de regels opgenomen in de plaatselijke verordening Vught; Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden. de belangrijkste regel is dat voor alle bomen met een diameter van meer dan 30 cm op 1.30m boven maaiveld een kapvergunning moet worden aangevraagd. De uitzonderingen op deze regel zoals bijvoorbeeld coniferen, meidoorns en sier-fruitbomen kunt  u in detail vinden in Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden van de  plaatselijke verordening Vught.

 

Kapvergunning voor de Sint-Michielsgestel

Er is voor de gemeente Sint-Michelsgestel geen vergunning vereist tenzij de boom  op de monumentale bomenlijst staat.

Als er wel een vergunning vereist is ga dan naar het omgevings loket.

 

Deze informatie is een indicatie en wij adviseren u altijd contact met ons op te nemen voordat u begint. Wij kunnen u verder informeren over de benodigde kapvergunningen en de laatste stand van zaken binnen uw gemeente.