Stronken verwijderen

Snel en nauwkeurig van uw stronken af
Stronken die, na het kappen of afsterven van een boom, in een tuin of landschap achterblijven, zijn vaak lastig volledig te verwijderen. Delsasso Boomverzorging en Bosbeheer heeft een snelle en nauwkeurige methode om stronken te verwijderen zonder de omgeving onnodig te beschadigen. We frezen de stronk uit waarna we deze uit de grond trekken. Doordat we de stronk niet hoeven uitgraven, blijft de grond eromheen intact en kunt u de grond vrijwel direct weer beplanten of inzaaien.