Controle & Advies

Volgens de Nederlandse wet moeten alle bomen in Nederland die gevaar kunnen opleveren voor hun omgeving regelmatig gecontroleerd worden. Denk aan bomen die naast de openbare weg of in de buurt van een woonhuis staan. De eigenaar van de boom is daar verantwoordelijk voor. Door achterstallig onderhoud, een hevige storm en windvlagen kunnen takken afbreken en schade toebrengen aan de omgeving. Om u te vrijwaren van eventuele schadeclaims is het verstandig om uw bomen regelmatig te laten controleren. Tijdens deze VTA-controle controleren wij uw boom op gebreken, verminderde conditie en vitaliteit en adviseren u over het beheer van de bomen.